S Mikulášem do Francie

2015 S Mikulášem za sportem do haly Lužice

 V sobotu 5. prosince jsme pozvali všechny do sportovní haly. Vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Hany Herůdkové. Pro děti byla připravena Mikulášská nadílka. Všichni si mohli zasportovat na stanovištích, které připravil Klub česko – francouzského partnerství.  Jízdu na handbiku připravil Luděk Benada, své kolo a propagační materiál nadace Na kole dětem představil Josef Zimovčák.

Oba sportovci – Josef Zimovčák a Luděk Benada – jsou součástí týmu, který pojede na kolách do Isdes. Dalšími členy týmu jsou členové a přátelé Klubu česko – francouzského partnerství. Tímto jsme zahájili projekt Z Lužic na kole do Isdes 2016. Štafetovým způsobem dorazí cyklisté do Isdes.  Celý projekt je zaměřen na podporu onkologicky nemocných dětí a tělesně postižených občanů. Sponozorské příspěvky na tuto podporu rádi uvítáme.

Do Isdes se v červenci 2016 vydají dvě výpravy – cyklisté a členové Klubu česko – francouzského partnerství (ti pojedou autobusem). Společně s našimi přáteli oslavíme deset let partnerství obou obcí. 

Cyklistům přejeme šťastnou cestu. 

                                    Za Klub česko – francouzského partnerství

                                                                                                                        Jana Líčeníková

2014 Jedeme s Mikulášem na handbiku do Francie

Tradiční prosincová akce Klubu česko – francouzského partnerství proběhla opět ve sportovní hale. Hlavním hostem byl Luděk Benada, který nám zapůjčil handbikový trenažér. Všichni zájemci si jízdu na tomto trenažéru mohli vyzkoušet a symbolicky se tak podílet na ujetí vzdálenosti do naší partnerské obce Isdes, což se nám podařilo. Luděk v suterénu vedl diskusi a besedu o svém sportování a o úspěchu sportovního týmu Desafio.

V hlavním sále bylo několik stanovišť. Každý si mohl vyzkoušet nějakou činnost, získat  žetonek a podpořit svůj spolek či organizaci. Vítězem této soutěže se stal All stars fitness  tým dětí.

Na jednotlivých stanovištích pomáhali členové našich sportovních oddílů, TJ Baník, Fan klub TJ Baník , T.J. Sokol, All stars fitness tým, Fitness centrum, Jumping, Danuše Čechovská. Děti si nechávaly namalovat obličej. Dospělí si přišli napsat diktát pod vedením ředitele školy. Své stanoviště měla Všeobecná zdravotní pojišťovna, které moc děkujeme za finanční příspěvek na uspořádání této akce.

Při vstupu dospělí vyzkoušeli francouzské nápoje a byla možnost nafouknout balonek partnerství. Balonky partnerství v barvách trikolory jsou výrazem naší spolupráce a přátelství se všemi přáteli v Isdes.

Během odpoledne se v hale procházel Mikuláš s andělem a čerty. I oni si zaslouží poděkování za ochotu a spolupráci. Dětem za básničku či písničku pro Mikuláše byla předána mikulášská nadílka od obce Lužice.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na organizaci návštěvy našich přátel z Isdes v Lužicích v příštím roce. Za příspěvek vám děkujeme.

Děkuji všem hostům, kteří se podíleli na zdárném průběhu této akce.

Děkuji všem členům klubu za pomoc při organizaci akce.

Děkuji také firmě Lutes za pronájem sportovní haly. Myslím, že všichni, kdo přišli, si mohli všimnout, že hala je udržována a po šesti letech užívání vypadá stále jako nová.

                                                                                                                                           Jana Líčeníková

 

Fotografie: Jedeme s Mikuášem na handbiku do Francie

 

2013 Adventní sportování pro malé a velké

Tato akce proběhla ve sportovní hale v sobotu 7. prosince  2013. Bohatý program obsahoval spoustu činností, ukázek, vystoupení. Před vstupem jsme řezali adventní poleno stejně jako naši přátelé v Isdes. Každých 10 cm představovalo symbolickou vzdálenost 10 km. Do Isdes se nám nepodařilo urazit polenovou vzdálenost, ale výprava do Isdes na rotopedech a orbitreku byla zvládnuta. Svým uměním nás přišli potěšit děti z cimbálky, cvičenky All stars fitness týmu., Bob Divílek – muž v kostce. Zajímavou besedu nejen o Tour de France  si pro nás připravil mistr světa v jízdě na vysokém kole  pan Josef Zimovčák.  Ten také odstartoval naši výpravu do Isdes. Štafetu převzala paní místostarostka, která si také vyzkoušela sedět a jet na kole pana Zimovčáka.  Děti namalovaly obrázky pro děti do Isdes a také čekaly, až přijde Mikuláš a dá jim nadílku. Zájemci se mohli podívat na silová cvičení mladých, kteří se zabývají cvičením označované Street workout. Tradiční diktát pro dospělé přišel zájemcům nadiktovat ředitel školy.  Na závěr celého odpoledne organizátoři spočítali žetonky, které každý účastník mohl za určitou činnost získat a podpořit tak spolek či organizaci v Lužicích. Vítězem se stal  All stars fitness tým dětí. Trenérka při předání finanční částky hned věděla, na co vítězných tisíc korun použije – zakoupí cvičenkám kraťasy. Blahopřejeme!

V hlavním sále byl umístěn plakát s logem VZP ČR, která se stala partnerem akce. Pracovnicím VZP ČR byl vymezen na akci stánek, zde bylo umístěno logo VZP, propagační materiály a brožury. Pracovnice VZP prováděly po celou dobu akce měření krevního tlaku, tělesného tuku a informovaly návštěvníky o programech VZP pro klienty a členy klubu. VZP byla také během programu několikrát prezentována moderátorem jako partner akce. Logo VZP je umístěno i na webových stránkách klubu Česko-francouzského partnerství a na plakátech. Akce byla mediálně prezentována na rádiu Dyje a na Francouzském velvyslanectví v Praze v prosincovém čísle newsletteru.

 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří v programu účinkovali.  Děkuji panu Josefu Staňkovi za vytvoření perfektního technického zázemí, pracovníkům firmy Lutes za dokonalou spolupráci, fitnescentru za zapůjčení strojů, obci Lužice za zakoupení mikulášských balíčků pro děti, Matěji Motyčkovi za ozvučení celé akce, pracovnicím všeobecné zdravotní pojišťovny za finanční podporu této akce, panu řediteli Miroslavu Hunčovi za diktát.  Poděkování patří Mikuláši, andělovi a čertům za krásný a milý přístup nejen  k dětem. Určitě děkuji všem členům a přátelům klubu česko – francouzského partnerství, kteří pomohli při organizaci této akce. A zcela určitě děkuji všem, kteří svojí účastí podpořili partnerství obcí Lužice a Isdes. Těším se s vámi příští rok opět na viděnou!

                                                                                                                              Jana Líčeníková

2012


V sobotu 8. prosince jsme pořádali v sokolovně zábavnou adventní akci S Mikulášem do Francie. Hrála nám Cimbálová muzika z Lužic, vystoupila děvčata z Allstars fitness týmu, splétali jsme šňůru partnerství, malovali jsme obrazy pomocí rukou, děti zpívaly, přednášely, cvičily a za to dostaly od Mikuláše nadílku. Mohli jsme si změřit tělesný tuk a krevní tlak u našeho sponzora – VZP, tancovali jsme, psali jsme diktát, proběhlo internetové a telefonické spojení s přáteli v Isdes, kteří ve stejnou dobu pořádali podobnou akci.

 

Klub česko – francouzského partnerství v závěrečném hodnocení předal finanční odměnu, která byla vypsána pro spolek, který během dne nasbírá nejvíce žetonů. I letos zvítězil Allstars fitness tým dětí z Lužic.

2011

Dne 3. prosince 2011 se již počtvrté ve sportovní hale v Lužicích konala sportovnězábavná adventní akce „S Mikulášem do Francie“ organizovaná Klubem česko-francouzského partnerství a Obcí Lužice. Na rozdíl od předchozích let 2008 a 2009, kdy se pletla šňůra přátelství o délce 14,5 m, symbolizující cestu z Lužic do francouzské spřátelené obce Isdes o délce 1450 km, a roku 2010, kdy jsme společně na třech rotopedech – téměř jako závodníci Tour de France - urazili vzdálenost 158 km představující délku trasy z Isdes do Paříže, jsme letos vyrazili s trekingovými holemi na 1020 km dlouhý pochod podél toku
řeky Loiry. Jeden okruh měřící reálně 100 m představoval 10 km vytyčené trasy pochodu. Pro zdolání celé trasy pochodu bylo potřeba minimálně 102 účastníků, zájem byl však natolik velký, že se nám podařilo tuto vzdálenost urazit dokonce dvakrát. Celkem jsme tedy za celý den urazili krásných symbolických
2040 km podél řeky Loiry.
V průběhu akce jsme byli několikrát ve spojení s našimi přáteli z Isdes, kteří na tom bohužel z důvodu silného deště s výsledkem pochodu již tak slavně nebyli, neboť jej měli v plánu realizovat venku kolem místního rybníka, což jim počasí zmařilo. Proto jsme se rozhodli „darovat“ jim jednu z našich dvou ušlých tras.
Každý z účastníků pochodu získal jako každý rok po absolvování okruhu žeton, kterým mohl podpořit některou z místních organizací či spolků.
Vítěz s nejvíce žetony pak získal finanční odměnu ve výši 1.000 Kč.
Celou akci zahájila rodačka naší obce Barbora Benešová. Dále se během akce předvedli žáci ZŠ Lužice se svým vystoupením, mladí fotbalisté TJ Baníku Lužice, florbalisté TJ Sokol Lužice, házenkářky nově vzniklého lužického oddílu dívčí házené. Ohromným zážitkem byla možnost zhlédnutí soutěžních
sestav All Stars Fitness týmu dětí Lužice, který nakonec získal nejvíce žetonů a obdržel výše uvedenou finanční odměnu.
Během dne probíhala též Mikulášská nadílka pro přítomné děti, které mohly Mikulášovi ukázat své pěvecké umění či přednést básničku. Odpoledne
naopak své češtinářské umění mohli předvést rodiče, kteří si napsali již tradiční diktát pro dospělé pod vedením učitelky češtiny Mgr. Lenky Kučí.
 
                                                                                                                                                                                                               Karel Dostál
 

 

 

2010

Již potřetí S Mikulášem do Francie

Je sobota večer, 4. prosince 2010. Přišla jsem domů s dobrým pocitem z dnešního dne. Jsem ráda, že mráz a sníh neodradil ty (a nebylo jich málo), kteří přišli podpořit svou účastí Klub česko – francouzského partnerství.   Náš klub pořádal ve sportovní hale v Lužicích zábavnou adventní akci S Mikulášem do Francie. Cílů této akce bylo hned několik :

  •  navázat spojení přes internet s přáteli v naší partnerké obci Isdes, kteří také tento den pořádali již poněkolikáté telethon,
  • dát možnost občanům symbolicky si zasportovat a nebo si ověřit své znalosti z českého jazyka a tím získat žeton, kterým  podpoří spolky  a organizace v naší obci,
  • ukázat činnost sportovních oddílů, které se scházejí ve sportovním centru v lužické hale
  • poslechnout si vystoupení dětské cimbálové muziky z Lužic
  • mikulášským balíčkem potěšit ty nejmenší
  • finanční výtěžek použít na organizaci návštěvy francouzských přátel v Lužicích
  • příjemně se naladit na mikulášský a předvánoční čas

Já jsem se zúčastnila a zde jsou mé postřehy z této akce:

Každý, kdo vešel do suterénu lužické haly, byl okouzlen příjemnou atmosférou a vkusnou výzdobou.

Nejen v  názvu této akce, ale také ve skutečnosti nechyběl ani Mikuláš, a dokonce s ním přišli i  čerti  s andělem. Ve slušivém přestrojení  pod vedením paní Jindry Schönové dokázali návodit tu správnou mikulášskou atmosféru a mikulášským balíčkem odměnili všechny děti, které měly odvahu zazpívat či  zarecitovat do mikrofonu a nebo Mikulášovi do ouška.

Vystoupení cimbálové muziky pod vedením paní Ivy Šimčíkové bylo velmi krásné, převážně vánoční koledy a závěrečná instrumentální skladba z oblasti vážné hudby nás přesvědčily  o tom, že naši mladí muzikanti jsou moc šikovní.

Během celého dne se konal cyklistický závod Tour de France.  Trasu z Isdes do Paříže v délce 158 km jsme společně symbolicky odjeli na třech rotopedech. Podařilo se nám to celkem brzy, a tak jsme v závěru ještě několikrát absolvovali okružní jízdu Paříží. Každý účastník závodu získal žeton, kterým mohl podpořit lužický spolek nebo organizaci.

Žeton mohli převzít i ti, kteří si přišli zatancovat a zacvičit s hudbou, zumbu nebo aerobic,  pod vedením děvčat z deváté třídy základní školy (Eva, Tereza, Vendula, Jessica, Míša a Kristýna). Škoda, že vás bylo málo a že někteří se jenom dívali. Zřejmě jsme nezvolili vhodný čas pro tuto aktivitu. Po obědě se těžko cvičí. Snad příště vás bude víc.

Vyzkoušet své znalosti z českého jazyka jsme si mohli při diktátě, který diktoval ředitel základní školy. Necelá třicítka zájemců o diktát to zvládla s panem ředitelem skvěle. Za odvahu každý dostal žeton.

V průběhu celého programu jsme měli možnost nahlédnout, jak to chodí na trénincích sportovních  oddílů, které mají své hodiny v lužické hale ve sportovním centru. Katka Knápková trénuje All stars fittnes tým dětí. Boxeři se scházejí pod  vedením Romana Fialy a Street Dance vede Petr Janošek.  Z ukázek jejich tréninků bylo vidět, že trenéři dělají tuto svoji práci rádi a mladí sportovci navštěvují jejich hodiny s nadšením a elánem. Přeji všem, ať jim to vydrží co nejdéle.

Myslím si, že činnost  a program během tohoto krásného sobotního dne byla pestrá a bohatá. Vše, co jsme od tohoto dne očekávali se podařilo. Snad až na nižší výtěžek z této akce než jsme předpokládali a bohužel se naši přátelé nepřipojili na internet, zřejmě sníh a mráz udělaly svoje.

Těší mě, že se členové klubu s chutí zapojili a byli velkou oporou při organizaci této akce nejen tam, kde zabezpečovali jednotlivé činnosti, ale vždy tam, kde bylo momentálně potřeba. U vchodu vás vítala Mirka, Jana Š., Toník a Lucka. Na Tour de France dohlíželi Kája, Laďa a Maruška. Dana pomáhala při rozdávání mikulášských balíčků. Jana A. organizačně a technicky dořešila vše, co bylo potřeba. Matěj zajistil ozvučení, a tím přispěl k tomu, že nás bylo lépe slyšet. Didier byl připraven navázat francouzskou konverzaci. A sportovní centrum nám poskytlo prostory a rotopedy. Pokud jsem na někoho zapomněla, omlouvám se. Všem tímto děkuji a zcela určitě děkuji těm, kteří se zúčastnili. Vždyť sbíráním žetonků pro svůj spolek či organizaci jste mohli získat volnou vstupenku na vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš. A tady je pořadí podle získaného počtu žetonků: TJ Baník, Klub česko – francouzského partnerství, ZŠ a MŠ, Dětská cimbálová muzika, Mužáci, zahrádkáři a včelaři, Brontosaurus a  svaz chovatelů, Muzejní spolek a Slovácký krúžek a Junák. Ostatní organizace zastoupení neměli.

                                                                                                                                                                                          Jana Líčeníková

 

2009

5. prosince se mohl každý z nás podle svého zájmu zúčastnit kulturní a dobročinné akce „S Mikulášem do Francie“. Byla spletena šňůra přátelství dlouhá až do Francie a 160 km ještě zpět.Doprovodnou akcí byla sbírka na Adopci na dálku (organizovala ZŠ), přispěli jsme 3.504 Kč. Děti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, baletního kroužku, dětské cimbálové muziky zpívaly, koledovaly, tančily, hrály na hudební nástroje. Mikuláš, anděl a velice hodný čert je obdaroval sladkými dárečky. Odpoledne si dospělí zahráli na školáky a napsali si ve škole mikulášský diktát. Pak z radosti nad úspěchem, že ještě za tu dobu od školních let všechno nezapomněli, si šli zazpívat s ostatními do Sokolovny k disžokejovi Matěji Motyčkovi Mikulášské karaoke.
 

2008

    V rámci mezinárodní akce Telethon v obou obcích splétali provázek na speciálních strojcích. V Lužicích jsme tento provázek nazvali šňůrou partnerství. Z obou obcí vyrazila symbolická štafeta, jejímž cílem bylo splést provázek v délce 75 m ( 1 m = 10 km ). O délce již spletené šňůry jsme se vzájemně informovali přes telefonické spojení a webovou kameru zhruba v 1,5 hodinových intervalech. V Isdes má tato akce charitativní charakter, u  nás v Lužicích spíše společenský a zábavný. Dopoledne přišel Mikuláš, který nejmenším dětem rozdal nadílku. Odpoledne si mohli všichni zazpívat při karaoke, které připravil Matěj Motyčka. Plánovaná délka šňůry se nám podařila splést již ve 12:45 hod., a tak jsme pokračovali v pletení až do Isdes. Tam jsme dorazili v 16:13 hodin. Uplést kousek šňůry mohl každý, kdo přišel. Získal tím poukázku, kterou mohl podpořit vybranou organizaci, která v obci funguje. Organizace, které získaly nejvíce poukázek, získaly od obce mimořádnou finanční odměnu. Pořadí je následující : TJ Baník, základní škola, mateřská škola, TJ Sokol,muzejní spolek, klub česko – francouzského partnerství, Brontosaurus, farnost, klub seniorů, Slovácký krúžek, Junák, knihovna, mužáci, ČSZ, svaz chovatelů, ZUŠ, svaz včelařů. Zúčastnilo se přibližně 200  dětí a dospělých. Všem děkujeme za účast.

 

Novinky

Fotografie z návštěvy v Isdes

05.08.2016 10:12
Fotografie z návštěvy u přátel v Isdes červenec 2016

Isdes 2016

05.08.2016 10:11
V červenci 2016  jsme navštívili přátele v naší partnerské obci Isdes v celkovém počtu 36 osob. Z toho bylo 22 členů Klubu česko – francouzského partnerství. Celá výprava byla rozdělena na dvě části. V sobotu 9. července se vydali na cestu Biketour Lužice - Isdes...

Biketour

05.07.2016 15:46
   Kolo sbližuje

Biketour Lužice - Isdes

05.07.2016 15:36
Biketour Lužice – Isdes, 9. – 12. července 2016 1500 km na kole za přáteli z Francie Motto: „KOLO SBLIŽUJE LIDI A ZKRACUJE CESTY“ Deset let již trvá partnerství české obce Lužice s francouzskou obcí Isdes. Partnerství podnícené přátelstvím dvou osobností – geologa Zdeňka Johana, starosty Isdes, a...

Zdeněk Johan

27.02.2016 10:56
V sobotu 13. února zemřel pan Zdeněk Johan, který se zasloužil o vznik partnerství mezi obcemi Lužice a Isdes. Poslední rozloučení proběhlo v sobotu 20. února v Orléans. Za lužické občany se rozloučili představitelé obce a členové výboru Klubu česko - francouzského partnerství. Další členové klubu...

Maškarní bál

06.02.2016 10:49
V rámci lužického fašaňku jsme uspořádali Maškarní bál. Členové klubu vše organizačně připravili. K tanci i poslechu hrála hudební skupina Orion, V kulturním vystoupení se představil dětský folklorní soubor Lužičánek, a dále také skupiny masek, kteří přišli tuto akci podpořit. Porota složená z...

S Mikulášem za sportem do haly

05.12.2015 10:17
S Mikulášem za sportem do haly Lužice V sobotu 5. prosince jsme pozvali všechny do sportovní haly. Vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Hany Herůdkové. Pro děti byla připravena Mikulášská nadílka. Všichni si mohli zasportovat na stanovištích, které připravil Klub...

Rozkvetlé Lužice 2015

24.11.2015 10:15
Rozkvetlé Lužice 2015 V úterý 24. listopadu jsme společně vyhodnotili a uzavřeli již desátý ročník soutěže Rozkvetlé Lužice. Na fotografování a výběru fotografií se letos podíleli členové Klubu česko – francouzského partnerství, ekologické komise a pan Daniel Leclair (zahradník z Isdes)....

LUIS

27.09.2015 09:33
LUIS - vypěstovaný druh mirabelky

Den kopce

19.09.2015 10:05
Obec Lužice pořádala Den kopce u příležitosti dvacátého výročí vzniku kopce v Lužicích. Spolky a organizace si připacily různé aktivity. Na našem stanovišti si všichni zájemci mohli vyzkoušet pétanque. Fotografie: Stanoviště Klubu česko - francouzského partnerství
1 | 2 >>