Rozkvetlé Lužice  - vyhodnocení soutěže v jednotlivých ročnících

2015

Rozkvetlé Lužice 2015

V úterý 24. listopadu jsme společně vyhodnotili a uzavřeli již desátý ročník soutěže Rozkvetlé Lužice. Na fotografování a výběru fotografií se letos podíleli členové Klubu česko – francouzského partnerství, ekologické komise a pan Daniel Leclair (zahradník z Isdes). Dvacet fotografií soutěžilo na internetu v anketě. Téměř devadesát fotografií domů se utkalo v závěrečném hodnocení na tabačárně za účasti pozvaných majitelů těchto domů.  Děkujeme všem za pomoc, organizaci a podněty k této soutěži. Výhercům blahopřejeme!

Děkujeme všem občanům za péči o své domy a okolí a za vytváření krásného prostředí naší obce.

                                                                                                                                          Jana Líčeníková

Výsledky soutěže Rozkvetlé Lužice 2015:

Kategorie rodinné domy 

1. místo Opluštilovi

2. místo Koneční, Kratiny

3. místo Ringerovi

4. místo Hvorečtí

5. místo Stöhrovi

6. místo Urbanovi

7. místo Kučerovi

8. místo Popovští

9. místo Vyroubalovi

10. místo Brhelovi, U Staré šachty

11. místo paní Středulová

12. místo Brhelovi, Velkomoravská 

13. místo paní Tabasová

 

kategorie firmy:

1. místo zahradnictví Bílíkovi, Dvorní

 

Internetová soutěž

1. místo Opluštilovi

2. místo Ringerovi

3. místo Brhelovi, U Staré šachty

 

2014

Soutěž Rozkvetlé Lužice zaměřenou na vyhodnocení a ocenění nejlépe upravených předzahrádek včetně květinové výzdoby oken jsme letos uspořádali již po deváté. Nejdříve členové Klubu česko-francouzského partnerství a ekologické komise domy vyfotí. Letos to nebylo jednoduché vzhledem k nestálosti počasí. V další fázi se sejdou členové klubu a vyberou fotografie do finále. Majitelé vybraných domů jsou pozváni na vyhodnocení (bylo jich asi 120) na tabačárnu. Všichni přítomní zhlédnou prezentaci fotografií a vyberou deset domů. Hlasy se sečtou a tím je určen vítěz soutěže.

Na základě zkušeností z předchozích let máme pravidla této soutěže, kterými se řídíme. Z toho důvodu se stává, že domy, které získají při hodnocení nejvíce hlasů neobdrží finanční odměnu (pravidlo: Finanční odměnu lze u jednotlivého domu či provozovny získat znovu až po 3 letech.) Nebylo tomu jinak i letos. Při vyhodnocení získali nejvíce hlasů Buchtovi a Popovští. Skutečné pořadí však je následující:

Kategorie rodinné domy:

1. místo Bortlíkovi (Marie a Josef)

2. místo Milada Blahová

3. místo Brhelovi, Velkomoravská

4. místo Buchtovi

5. místo Popovští

6. místo Koneční, Kratiny

7. místo Ringerovi

8. místo Urbanovi

9. místo Brhelovi, U Staré šachty

10. místo Maršálkovi, Kratiny

11. místo Kučerovi

12. místo Tabasovi

13. místo Dovrtělovi

14. místo Opluštilovi

 

Kategorie firmy:

Kadeřnictví Drahomíra

 

Internetová soutěž:

1. místo Brhelovi, U Staré šachty

2. místo Koneční, Kratiny

3. místo Ringerovi

 

Internetovou soutěž – anketu jsme uspořádali podruhé. Tentokrát fotografie do této soutěže vybírala zahradní architektka Lada Zabloudilová, členka klubu.

 

Je škoda, že vyhodnocení se neúčastní všichni pozvaní. Pak se stává, že nemáme komu předat cenu na místě. První tři místa získávají finanční odměnu, další pak věcnou odměnu.

Děkujme všem za spolupráci při vyhodnocení soutěže.

Děkujeme vám všem, kteří se o květiny v Lužicích staráte.

 

                                Za výbor Klubu česko - francouzského partnerství

                                                                                                                                       Jana Líčeníková

 

2013

Vyhodnocení proběhlo 19. 11. 2013 v budově ČSZ „Tabačárna“ a bylo vybíráno z 34 domů a 5 firem.

 

Vítěz v kategorii firmy, provozovny

Lékárna na Podluží

 

10 nejlépe ohodnocených domů v kategorii domy, byty

4. a 5. místo mělo stejný počet hlasů a stejně

tak 9. a 10. místo

1. místo - Němcovi, ul. Jarní

2. místo - Brhelovi, ul. U Staré šachty

3. místo – paní Šretrová, ul. Břeclavská

4. místo - Koneční, ul. Kratiny

5. místo - Rylkovi, ul. Břeclavská

6. místo - Janků, ul. Lesní

7. místo – paní Weingartová, ul. Velkomoravská

8. místo - Bílková, ul. Šeříková

9. místo - Jelínkovi, ul. Polní

10. místo - Filipovičovi, ul. U Vrchnice

 

Vítěz v internetové anketě

Filipovičovi, U Vrchnice

 

Hodnocení francouzského zahradníka

Daniela Leclair

Rylkovi, ul. Břeclavská

 

VŠEM ÚSPĚŠNÝM SOUTĚŽÍCÍM

BLAHOPŘEJEME!!!!!!

Děkujeme všem občanům, kteří pečují o své domy, zahrádky a předzahrádky. Poděkovánípatří i členům Klubu česko – francouzského partnerství, členům ekologické komise RO a obecnímu úřadu, kteří pomohli při fotografování,hodnocení a organizaci soutěže.

 

Fotografie naleznete zde: Rozkvetlé Lužice 2013

2012

Vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé Lužice 2012“ se konalo v příjemné atmosféře 6. listopadu 2012 v 17 hod. v areálu ČSZ „Tabačárna“.

V letošním roce vybrali členové ekologické komise a členové Klubu česko-francouzského partnerství 14 finalistů

- Ringerovi (Kratiny),Maršálkovi (Kratiny), Koneční (Kratiny), Bílkovi (Naftařů), Gožďálovi (U Vrchnice), Opluštilovi (Velkomoravská), Řihákovi (Záhumenní), Bílkovi (Šeříková), Šetinovi (Lomená), Urbanovi, (Ploštiny), Jelínkovi (Polní), pí Tabasová (Lesní), pí Středulová (Velkomoravská), Černí (Břeclavská)

Děkujeme všem, kteří přijali pozvání na závěrečný večer a společně vybrali celkové vítěze letošního ročníku.

Kategorie domy:

1. místo - paní Středulová, Velkomoravská

2. místo - Urbanovi, Ploštiny

3. místo - Černí, Břeclavská

Kategorie firmy:

1. místo obecní úřad

Děkujeme všem, kteří pečují o své předzahrádky i veřejná prostranství a zdobí květinami své domy.

Děkujeme za dlouhodobou péči o zeleň a zkrášlování naší obce.

Za pořadatele

Jana Ambrožová, místostarostka

Fotografie naleznete zde: Rozkvetlé Lužice 2012

2011

Šestý ročník soutěže Rozkvetlé Lužice má své vítěze. Tato soutěž je zaměřena na vyhodnocení a ocenění nejlépe upravených předzahrádek včetně květinové výzdoby oken. Pro letošní ročník byla pravidla upravena. Vzhledem k tomu, že třetí kategorie nebyla naplněna (zájemci mohli zaslat svoje vlastní
fotografie), zůstalo hodnocení v obou rovinách jako v předchozích letech.
První fotografování proběhlo v červenci. Tohoto nelehkého úkolu se zhostili členové Klubu česko – francouzského partnerství. Druhé fotografování a doporučení na vítěze vzešlo od našich francouzských přátel Daniela a Nadine Leclair, kteří si lužickou květinovou výzdobu prohlédli při návštěvě v září.
Téměř dvě stě fotografií bojovalo o umístění mezi finalisty. První porota složená z členů klubu vybrala 59 rozkvetlých domů v Lužicích, které postoupily do
finále. Majitelé těchto domů obdrželi písemné poděkování a pozvánku na vyhodnocení této soutěže, které se uskutečnilo 22. listopadu. Jsme rádi, že se
v tabačárně objevily i nové tváře, a děkujeme tímto všem, kteří osobní pozvání přijali a zúčastnili se. Je velmi příjemné předávat odměnu těm, kteří si udělali čas a přišli.
Všichni přítomní pak hodnotili a vybrali těchto celkem třináct vítězů tohoto ročníku: Bohunští, Brhelovi, Buchtovi, Koneční, Maláníkovi, Maršálkovi, Opluštilovi, Pelikánovi, Popovští, Stöhrovi, Šetinovi, Tabasovi a p. Weingartová.
A vítězové?
1. místo Stöhrovi
2. místo Popovští
3. místo Buchtovi

První tři získali finanční odměnu,zbývající dárkový balíček.
V kategorii provozoven z osmi účastníků byli vybráni tři. Finanční odměnu získává místo první.
Na prvním místě se se shodným počtem hlasů umístily dvě provozovny, a proto si vítěznou částku mezi sebe rozdělily. Jsou to Bílíkovi (zahradnictví) a Zlatnictví Motyčková.
Děkujeme všem organizátorům této soutěže za pomoc a především všem občanům, kteří pečují o své domy a tím i o naše krásné Rozkvetlé Lužice.
                                                                                                                                                                                         Jana Líčeníková
                                                                                   
 

2010

Vyhodnocení  4. ročníku soutěže Rozkvetlé Lužice 2010 aneb - Až se Vás zima zeptá, co jste dělali v létě…
Pěstitelé balkónových květin a finalisté soutěže si mohli na tuto otázku odpovědět při společné besedě a vyhodnocení 4. ročníku soutěže Rozkvetlé Lužice 2010, které se konalo 24. listopadu v areálu ČZS. Společně vybrali finalisty i vítěze ze stovky fotografií, které v červenci 2010 nafotil fotograf Lukáš Bravenec ve spolupráci se členkami Klubu Česko-francouzského partnerství paní Janou Štorkovou a Mirkou Kremlovou.
Počasí letošního roku potrápilo nejen naše vinaře, ale dalo zabrat i všem, kteří se věnují pěstování květin. Přesto i v letošním roce bylo velmi těžké vybrat nejkrásnější květinovou výzdobu, protože těch opravdu nádherně rozkvetlých oken a upravených předzahrádek je stále více.
Nejvíce hlasů získaly předzahrádky a „rozkvetlá okna“ rodiny: Bohunské, Bortlíkovy, Dostálovy, Jungwirtovy, Kučerovy, Maláníkovy, Maradovy, Němcovy, Popovských, Salajkovy, Stöhrovy, Šetinovy a bytových domů na ul. Havířská
Vítězové soutěže – rodinné domy
1. místo rodina Bortlíkova, ul. Velkomoravská
2. místo rodina Maradova, ul. Velkomoravská
3. místo rodina Kučerova, ul. Ke koupališti


Vítězové soutěže – provozovny
1. místo Kadeřnictví Drahomíra
2. místo Zlatnictví Motyčková
3. místo Lékárna Na Podluží


Za výbornou spolupráci s obcí, péči o zeleň a sponzorské dary bylo vysloveno poděkování firmám zahradnictví Larix, květinářství NAVONA, zahradnictví Bílíkovi a pracovníkům firmy LUTES.  
 

         

 

FOTOGALERIE ZDE:

 

https://obecluzice.rajce.idnes.cz/Rozkvetle_Luzice_2010_-_foto_Lukas_Bravenec/    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009

Kdo z občanů přijal pozvání Klubu česko-francouzského partnerství na vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé Lužice 2009“ a besedu o květinách, která se konala ve čtvrtek 21. ledna 2010 v 17 hod. v areálu ČSZ „Tabačárna“, rozhodně nelitoval.

Bylo to příjemné setkání s promítáním fotografií domů, které v rámci soutěže vyfotografoval p. Lukáš Bravenec a besedou o pěstování balkónových květin, kterou přednesl zahradník p. Miroslav Šebestík. Členové Klubu česko-francouzského přátelství s obcí se postarali o sladké občerstvení, dárky a ceny.

Krásných a upravených domů v Lužicích každým rokem přibývá. Proto vybrat finalisty je každý rok těžší. Nelehké role se opět ujal zahradník p. Daniel Leclér s manželkou, kteří v září navštívili Lužice. A koho do finále vybrali?

Finalisté 2009 rodinné domy:

Benadová Marie Dlážděná

Bílková Milada Šeříková

Bohunská Marie Velkomoravská

Bortlíková Marie Velkomoravská

Buchta Jakub Naftařů

Dovrtělovi Velkomoravská

Filípkovi Velkomoravská

Kučerová Andrea Zahrádkářská

Maradovi Velkomoravská

Opluštilovi Velkomoravská

Popovští Ke Koupališti

Rutarovi V Chalupách

Salajková Marta V Chalupách

Stöhrová Iva Velkomoravská

Šetina Jiří Lomená

Šuralová Jitka Velkomoravská

Weingartová Alena Velkomoravská

Provozovny:

Cukrárna Romana

Elektro Škrobák

Hostinec U Konečků

Kadeřnictví Balunová Drahomíra

Kadeřnictví u Pecků

Starý kvartýr

Zlatnictví Motyčková

 

 

Z finalistů v závěru setkání vybrali účastníci při napínavém hlasování 3 vítěze z řad občanů a 1 vítěze z firem, kteří získali finanční odměnu od obce Lužice.

Z řad občanů:

1. místo Popovští, Ke Koupališti                                                     

2. místo Marie Bohunská, Velkomoravská                                                                               

3. místo Alena Weingartová, Velkomoravská 

Z firem:

1. místo Zlatnictví Motyčková 

                                                                      

Místostarostka obce poděkovala za dlouhodobou péči o zeleň a zkrášlování veřejného prostranství u svých domů paní Holačkové, Rylkové, Pliskové, Hřebačkové a Benadové, Martě a Heleně Příkazským za ošetřování zeleně

u kostela a květinovou výzdobu v kostele, manželům Bílíkovým a členům Muzejního spolku za péči o květinovou výzdobu na Starém kvartýře.

Ocenila dobrou spolupráci obce s firmami Lutes, Larix a květinářstvím Navona.

         

Další fotografie zde: obecluzice.rajce.idnes.cz/Rozkvetle_Luzice_2009/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008

Ve čtvrtek 15. ledna 2009 proběhlo v areálu ČZS v Lužicích vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé Lužice 2008“, kde byly promítány fotografie nejlépe upravených předzahrádek a balkónů našich občanů a firem.

Do finále soutěže postoupili:

paní Marie Bortlíková – ul. Velkomoravská, paní Anna Bohunská - ul. Velkomoravská, paní Marie Skalická - ul. Záhumenní,  pan Jiří Šetina - ul. Dlážděná, paní Jiřina Němcová - ul. U Hájku,manželé Popovští – ul. Ke Koupališti, paní Iva Stöhrová – ul. Velkomoravská, paní Jitka Šuralová – ul. Velkomoravská, paní Alena

Weingartová – ul. Velkomoravská, manželé Opluštilovi – ul. Velkomoravská, paní Ludmila Rylková – ul. Břeclavská, paní Helena Holačková – ul. Havířská, paní Eva Vavrysová – ul. Havířská, paní Milada Bílková – ul. Šeříková, paní Zdeňka Hřebačková – ul. Jabloňová, paní Alena Salajková – ul. V Chalupách, paní Marie Ondrášková – ul. V Chalupách, paní Jitka Gožďálová – ul. U Vrchnice, pan Jakub Buchta – ul. Naftařů, Hostinec U Konečků – ul. Velkomoravská, Kadeřnictví

Drahomíra – ul. U Vrchnice.

 

Z těch byli účastníky besedy vylosováni vítězové, kteří získali finanční odměnu:

1. místo paní Iva Stöhrová

2. místo paní Marie Bortlíková

3. místo paní Anna Bohunská  

 

Místostarostka obce poděkovala firmě LUTES za vzornou péči o veřejná prostranství v obci, paní Vlastě Bílkové za její obětavou starostlivost o květinovou výzdobu obce a obecního úřadu, firmě Larix a Navona za dobrou spolupráci.

                                                                                 

 

Fotografie ke zhlédnutí zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2007

KATEGORIE I. - květinová výzdoba oken
1. Opluštilová Štěpánka
2. Šuralová Jitka
3. Weingartová Alena
    Bortlíková Marie
    Bohunská Anna
    Pindová Jana


KATEGORIE II. - květinová výzdoba předzahrádek
   1. Bohunská Anna
   2. Buchta Jakub
   3. Bortlíková Marcela
       Benadová Milena
       Schönová Ludmila
       Vagunda Jiří


KATEGORIE III. - veřejné budovy a prostranství
1. Stibůrková Aneta


KATEGORIE IV. - další ocenění
- Bušková Alena (netradiční úprava zahrádek v rekreační oblasti)
- Benadová Anna (za soustavnou a dlouholetou péči o zeleň na veřejném prostranství před svým domem)
- Holačková Helena a kolektiv (úprava veřejného prostranství pro posezení na sídlišti Havířská)
- Dovrtělová Vlasta (za předzahrádku a pěstitelské aktivity)
- Pindová Ludmila ( za péči o park u cukrárny)
Uznání pro nepřihlášené:
- Salajková Marta, V Chalupách
- Stöhrová Iva, Velkomoravská
- Holečková Dobroslava, Velkomoravská
- Cukrárna Romana
- Příkazská Marta, Příkazská Helena, Bílková Vlasta
Za podporu od podnikatelů při výsadbě a aranžování květin:
- manželé Šebestíkovi, f. Larix
- manželé Bílíkovi, ul. Dvorní
Na letošním hodnocení se podíleli naši přátelé z partnerské obce Isdes v čele s panem Danielem, zahradníkem, který pečuje o veřejná prostranství a výsadbu květin v obci Isdes. Jejich porota se téměř shodovala s porotou naší. Přísnější pohled měli na zdravotní stav rostlin, celkovou koncepci úpravy zahrad. Nehodnotili zvlášť květinovou výzdobu oken a záhonů, ale celkový dojem, včetně vzhledu fasády. Nápaditost kombinací druhů a barev. Dověděli jsme se, že vzrůst rostlin by měl být takový, aby zakrýval holou půdu nebo truhlík.
Děkujeme všem občanům,kteří pečují o své zahrádky i veřejná prostranství. Děkujeme všem, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, jaký vzduch dýcháme, jsou ohleduplní k ostatním spoluobčanům i k přírodě.
                                                                                                                                           J. Ambrožová, místostarostka

                                                       

Další fotografie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2006

 

Do soutěže se mohli přihlásit všichni občané, kteří mají předzahrádku, nebo pěstují květiny v květinových

truhlících za okny a také majitelé obchodů a provozoven, veřejných budov a prostranství, kteří pečují před svou budovou o květinovou výzdobu.

 

Kategorie I.

1.Květinová výzdoba předzahrádky

1.- 3. místo

 Jakub Buchta DiS., Božena Bílková, Jana Crlíková, Vlasta Dovrtělová, Helena Holačková  

 

2.Květinová výzdoba oken

1.- 3. místo

Jana Pindová, Mgr. Jitka Šuralová, Alena Weingartová ( Vlasta Dovrtělová, Jakub Buchta )

 

Kategorie II.

1.místo Pohostinství U Konečků, Aneta Stibůrková

 

Nepřihlášení, kteří dostali malou pozornost

  • Prodejna Textil Hana Mrkývková
  • Za pomoc při údržbě zeleně u pomníku a u  kostela -   Helena Příkazská , Marta Příkazská a Vlasta Bílková 
  • Za odborné poradenství v oblasti zahradnictví, zahradnický materiál a aranžérské práce při kulturních akcích pořádané obcí - manželé Šebestíkovi
  • za dlouholeté poskytování zahradnického materiálu  - manželé Bílíkovi
  • Za dlouholetou péči o květinovou výzdobu hřbitova  - Zdeňka Šimková , Zdenka Gloklová – zástup za paní Šimkovou

Fotografie zde.