Smlouva o partnerství

 

Smlouva o partnerství a spolupráci mezi

Obcí Lužice a Obcí IsdesObec Lužice se sídlem Česká 1, 696 18  Lužice, ČR, a Obec Isdes se sídlem 18, Grande-Rue 45620 Isdes, FR , vědomi si společných hodnot kulturního evropského dědictví, v zodpovědné snaze o prohloubení porozumění mezi obyvateli obcí, v zájmu obohacení možností života našich občanů a zkvalitnění správy věcí veřejných zavazuji se tímto rozvíjet a udržovat spolupráci partnerskými vztahy.


Partnerské vztahy budou realizovány zejména v následujících oblastech:

  • územní plánování

  • kultura, sport, historie

  • školství

  • občanské aktivity

  • cestovní ruch

  • činnost úřadů a samospráv

  • spolupráce s Evropskou unií a dalšími evropskými a světovými organizacemi


Konkrétní formy spolupráce budou dojednány průběžně podle aktuálních potřeb, požadavků, nabídek, iniciativ, a to podle okolností v rozsahu od formálního převzetí záštity k případně konkrétní organizační a ekonomické spoluúčasti jedné nebo obou stran na realizace příslušné aktivity.


Touto smlouvou o partnerství souhlasně projednalo a schválilo Zastupitelstvo Obce Lužice usnesením č. 14/6 ze dne 26.08.2004 a Obce Isdes usnesením ze dne 25. ledna 2005. Smlouva vstupuje v platnost souhlasným usnesením Zastupitelstva Obce Lužice a Zastupitelstva Obce Isdes a uzavírá se na dobu neurčitou.V Lužicích dne 2. července 2005

 

Fotografie zde:

Podepsani_partnerske_listiny