Návštěva u francouzských přátel

Květnový zájezd do Francie, k našim přátelům v Isdes, uspořádal Klub česko – francouzského partnerství pod vedením pana Karla Dostála. Autobusem odjeli převážně jeho členové, dále zástupci Klubu seniorů, Muzejního spolku, Slováckého krůžku a další občané, kteří ochotně pomáhají při organizaci vzájemných výměnných pobytů.

V  Isdes se o nás opět velmi skvěle postarali a připravili pro nás pestrý program: výlet do Paříže, kde jsme mimo jiné měli možnost navštívit jednání francouzského senátu, návštěva místních škol a seznámení se systémem francouzského školství, beseda o sociálním zabezpečení ve Francii, turnaj v petangue, účast na slavnostech Johanky z Arku v Orleans, prezentace a symbolický prodej českých výrobků na jarmarku v Isdes.

Na jarmark svými výrobky přispěli nejen účastníci zájezdu, ale i další příznivci, kteří s námi tentokrát nejeli. Moc jim za přátelskou podporu děkujeme. Vážíme si toho a potvrzuje se nám, že jsou mezi námi lidé přátelští a dobrosrdeční.

Významným momentem bylo zasazení stromu přátelství za účasti představitelů obce Isdes, okolních obcí a zástupců příslušného krajského úřadu. Strom přátelství – lípu jsme přivezli s sebou, vybrali a darovali ji manželé Šebestíkovi.

Všichni jsme se vrátili spokojeni, obohaceni o spoustu zážitků a s pocitem, že jsme dokázali naši obec reprezentovat v zahraničí na velmi dobré úrovni.  

                                                                                                                       Jana Líčeníková