Čestné občanství

Čestné občanství obce Lužice Zdeňku Johanovi DRSc. a RNDr. Věře Johanové

 

Klub Česko-francouzského partnerství podal 23. 02. 2009 Návrh na udělení čestného občanství Obce Lužice RNDr. Zdeňku Johanovi DRSc. a RNDr. Věře Johanové.

 

Vážený pane starosto, vážení členové Zastupitelstva obce Lužice

 

na základě usnesení členské schůze Klubu Česko-francouzského partnerství ze dne 22. 02. 2009 podáváme návrh na udělení čestného občanství obce Lužice

RNDr. Věře Johanové a RNDr. Zdeňku Johanovi DRSc., zakladatelům česko-francouzského partnerství a spolupráce mezi obcemi Isdes a Lužice.

 

Zdůvodnění:

  • Manželé Johanovi mají mimořádnou zásluhu o vznik a rozvoj partnerství obcí Isdes

a Lužice.

  • V roce 2005, kdy RNDr. Zdeněk Johan působil ve funkci starosty obce Isdes, inicioval uzavření partnerské smlouvy mezi obcemi ve francouzské obci Isdes.
  • Paní RNDr. Věra Johanová aktivně organizuje v rámci partnerství kulturní

a společenské akce, vyučuje Český jazyk a provádí překladatelskou činnost. Je velkou propagátorkou obce Lužice a České republiky ve Francii.

  •  Svou nesmírnou obětavostí a aktivitou se manželé Johanovi zasloužili a stále pečují

o rozvoj přátelských vztahů mezi občany obou obcí, zejména dětí a mládeže, kteří mají touto cestou možnost poznávat život v jiných zemích, zapojovat se do evropského soužití národů a rozvíjet znalost cizích jazyků.

  • Manželé Johanovi mají mimořádný přínos v oblasti popularizace naší  kultury, umění, jazyka a lidových tradic v zahraničí.
  • RNDr. Zdeněk Johan DRSc. je světově uznávanou osobností v oblasti geologie

a mineralogie. Za svoji vědeckou činnost byl oceněn mnoha vyznamenáními a cenami v různých zemích světa.

  • Manželé Johanovi jsou svou odbornou činností, příkladnými občanskými postoji

i přístupem k životu evropskými osobnostmi a bylo nám ctí, kdyby se stali čestnými občany naší obce.

 

Věříme, že zastupitelstvo obce naši žádost podpoří a schválí.

 

Děkujeme.  Členové Klubu Česko-francouzského partnerství        

 

 

Zastupitelstvo obce Lužice na svém zasedání 26. února 2009 schválilo tuto žádost o udělení čestného občanství obce Lužice RNDr. Věře Johanové a RNDr. Zdeňku Johanovi DRSc., zakladatelům česko-francouzského partnerství a spolupráce mezi obcemi Isdes a Lužice. Slavnostní předání titulu se uskuteční v letních měsících při návštěvě manželů Johanových v Lužicích. Děkujeme!