rok 2009 - čestné občanství, fotbalisté z Isdes

 

Návštěva francouzských přátel

2. – 7. července 2009

Při příležitosti Cyrilometodějských hodů navštívili naši obec přátelé z naší partnerské Obce Isdes. Tentokrát přijeli hlavně sportovci – fotbalisti a členové klubu partnerství.

Program:  výlet do Slavkova a Milotic,  Stodola – areál Lidového domu, francouzská večeře a ochutnávka českých domácích jídel, karaoke,  stadion TJ Baník Lužice  - Mezinárodní turnaj žáků v kopané, utkání mužů v kopané Lužice – Isdes, předhodové zpívání pod zeleným, účast v krojovaném průvodě, hodová zábava, pouťové atrakce, návštěva Prahy

 

Návštěva francouzských přátel  o prázdninách se vydařila   - komentář připravila Jana Ambrožová včetně dopisu, který zaslal pan Alain Leboulanger, starosta obce Isdes

 

****************************************************************************************************************************************************************************************

 

Zastupitelstvo obce Lužice na svém zasedání 26. února 2009 rozhodlo udělit manželům

Johanovým čestné občanství obce Lužice za mimořádné zásluhy o vznik a rozvoj partnerství

mezi obcemi Isdes a Lužice, prezentaci naší obce i ČR v zahraničí.

 

Čestné občanství obce Lužice Zdeňku Johanovi DRSc. a RNDr. Věře Johanové