S francouzskými přáteli

S francouzskými přáteli

 

     V září naši obec navštívili francouzští přátelé. Zúčastnili se především slavností vinobraní. Přijel nově zvolený starosta z Isdes pan Alain Leboulange se svou manželkou a další členové rady v Isdes. Velmi zajímavá byla jejich účast v průvodu, který se konal během vinobraní. Všichni se ukázali v krojích typických pro jejich oblast, kde žijí. Byl pro ně připravený zajímavý a pestrý program . U radnice předali našemu panu starostovi dárek - vycpaného bažanta a dřevěného divočáka. Starosta obce Lužice věnoval panu starostovi z Isdes klobouček a ten byl pak přijat mezi lužické mužáky.

    Během vinobraní uspořádala základní škola ve spolupráci s obcí dýňové odpoledne. Děti mohly přinést zhotovené dýně nebo si je spolu s rodiči vyrobit přímo na místě v parku

U Vrchnice a zapojit se tak do soutěže o nejlepší dýni. Porota složená z francouzských přátel vybrala tři nejlepší ve dvou kategoriích. Těm nejlepším předal odměnu pan starosta z Isdes.

    Francouzští přátelé odjížděli od nás velmi spokojeni, nejen díky připravenému programu, ale i vstřícnému přijetí všech rodin, u kterých bydleli. Naše přátele ubytovali Bastlovi, Bravencovi, Hájkovi, Kremlovi, Maradovi, Pryglovi a Vojkovští. Děkujeme jim za ochotu a starostlivou péči. 

    Přátelství mezi oběma obcemi pokračovalo další akcí, která proběhla v sobotu 6. prosince. V rámci mezinárodní akce Telethon v obou obcích splétali provázek na speciálních strojcích. V Lužicích jsme tento provázek nazvali šňůrou partnerství. Z obou obcí vyrazila symbolická štafeta, jejímž cílem bylo splést provázek v délce 75 m ( 1 m = 10 km ). O délce již spletené šňůry jsme se vzájemně informovali přes telefonické spojení a webovou kameru zhruba v 1,5 hodinových intervalech. V Isdes má tato akce charitativní charakter, u  nás v Lužicích spíše společenský a zábavný. Dopoledne přišel Mikuláš, který nejmenším dětem rozdal nadílku. Odpoledne si mohli všichni zazpívat při karaoke, které připravil Matěj Motyčka. Plánovaná délka šňůry se nám podařila splést již ve 12:45 hod., a tak jsme pokračovali v pletení až do Isdes. Tam jsme dorazili v 16:13 hodin. Uplést kousek šňůry mohl každý, kdo přišel. Získal tím poukázku, kterou mohl podpořit vybranou organizaci, která v obci funguje. Organizace, které získaly nejvíce poukázek, získaly od obce mimořádnou finanční odměnu. Pořadí je následující : TJ Baník, základní škola, mateřská škola, TJ Sokol,muzejní spolek, klub

česko – francouzského partnerství, Brontosaurus, farnost, klub seniorů, Slovácký krúžek, Junák, knihovna, mužáci, ČSZ, svaz chovatelů, ZUŠ, svaz včelařů. Zúčastnilo se přibližně 200  dětí a dospělých. Všem děkujeme za účast.

    Přátelství mezi lidmi z  Lužic a Isdes s rozvíjí ve všech směrech, formální i neformální cestou. Do organizace návštěv se zapojuje stále více občanů. Klub česko – francouzského partnerství, který vzniká v naší obci, uvítá další členy, případně i ty, kteří jsou ochotni pomoci při organizování dalších návštěv přátel z Isdes v Lužicích.