rok 2008 - cimbálová muzika

Zájezd do partnerské obce Isdes

6.-12. května 2008    

Členové delegace:  dětská cimbálová muzika, členové Slováckého krúžku, mladí dopisovatelé

Program: účast na Slavnostech Johanky z Arcu v Orleans, průvod, vystoupení CM, Slavnost jara v Isdes, jarmark ( vystoupení CM, výstavka a prodej našich tradičních výrobků - víno,pečivo,med, výšivky apod.)

 

Isdes - svoji první  návštěvu  v partnerské obci  popsala Kristýna  Bravencová 

 

**************************************************************************************************************************************************************************************

Vinobraní - návštěva francouzských přátel

září 2008

V září naši obec navštívili francouzští přátelé. Zúčastnili se především slavností vinobraní. Přijel nově zvolený starosta z Isdes pan Alain Leboulange se svou manželkou a další členové rady v Isdes. Velmi zajímavá byla jejich účast v průvodu, který se konal během vinobraní. Všichni se ukázali v krojích typických pro jejich oblast, kde žijí. U radnice předali našemu panu starostovi dárek - vycpaného bažanta a dřevěného divočáka. Starosta obce Lužice věnoval panu starostovi z Isdes klobouček a ten byl pak přijat mezi lužické mužáky.

 

S francouzskými přáteli  -  informace o návštěvě přátel a činnosti klubu na podzim 2008 napsala Jana Líčeníková

 

 Na titulní straně Lužického zpravodaje číslo 3/2008 je malba  od  mladé francouzské umělkyně Pascale Marq, která žije v  partnerské obci Isdes. Letos na podzim navštívila s francouzskou delegací Lužice. Pracuje jako zahradní architektka, ve volném čase se zabývá se výtvarným uměním, uměleckou fotografií.   Ukázku její tvorby najdete na www.pmgalerie.canalblog.com.