V červenci 2005 byla podepsána

Smlouva o partnerství a spolupráci

mezi Obcí Lužice a Obcí Isdes

Aktů podepisování, které se odehrávalo na půdách obou obcí, se účastnily malé skupinky občanů.
V Lužicích byla smlouva podepsána při pobytu francouzské delegace v době konání hodů dne  2. 7.  2005.

Z programu : účast na cyrilometodějských hodech v obci, fárání  na Dole Mír v Mikulčicích.
 

Smlouva o partnerství

  Projev pana starosty Zdeňka Johana partnerské obce Isdes při podpisu smlouvy v Lužicích

Ve dnech 10. 7. – 16.7. 2005 odjela do Isdes  lužická delegace ve složení  Ing. Jaroslav Kreml , Mgr. Jana Ambrožová, Mgr.  Jana Líčeníková, Karel Frýdek a zástupci Slováckého krúžku  Petra Dostálová , Jakub Buchta, Jiří Molnár, Pavla Krchnivá. Hlavním cílem návštěvy byl podpis smlouvy. Stalo se tak 14.7.2005.
Program návštěvy: návštěva města Orleans, prohlídka chrámu a staré radnice, přijetí delegace představiteli na Conseil Général le Loriet , prohlídka zámku Chambord,  vernisáž výstavy obrazů českých umělců a našeho rodáka ak.mal Jaroslava Pecky za účasti I. tajemníka Velvyslanectví ČR v Paříži Karla Peroutky a představitelů Conseil Général le Loiret, návštěva města a prohlídka  zámku v Sully sur  Loire  , ohňostroj, lidová veselice u kostela, účast delegace v průvodu obcí při příležitosti státního svátku Francie ,  podpis smlouvy o partnerství mezi obcí Lužice a Isdes s ukázkou našeho folklóru – zpěv, tanec a kroje při kulturním vystoupení krojované chasy, odpolední piknik, hra petang,
Krásné přijetí  představiteli obce i občany, zájem o naši obec i ČR, bohatý program, poděkování českého velvyslanectví, výborná reprezentace naší obce i ČR – tak lze charakterizovat naši návštěvu v Isdes.

Dojmy z návštěvy lužické delegace popsali Petra Dostálová a Jiří Molnár:  Delegace do Francie