Setkání starostů v Paříži

K příležitosti 95. kongresu francouzských starostů a primátorů měst uspořádalo dne 22. listopadu 2012 Velvyslanectví ČR v Paříži slavnostní setkání francouzských a českých starostů a primátorů partnerských měst.Partnerství Isdes a Lužic na tomto setkání reprezentovali starostové obcí Jaroslav Kreml, Alain Leboulanger a Zdeněk Johan. Byla to vůbec první akce tohoto druhu a takového rozsahu česko-francouzské spolupráce v decentralizované oblasti. Slavnostní večer, kterého se zúčastnilo šedesát hostů, zahájila paní velvyslankyně Marie Chatardová. Ve svém projevu poděkovala přítomným za jejich angažovanost, která velmi připsívá k posilování bilaterálních vztahů. Také připomněla, že to byla právě francouzská vláda, která jako první uznala právo Čechů a Slováků na nezávislost, a to ještě před jejím oficiálním vyhlášením 28. října 1918. Poté byli přítomní hosté vyzváni k diskuzi, neboť hlavním cílem této akce byla vzájemná výměna zkušeností ze spolupráce.Jednotliví starostové měst během diskuze představili podrobnosti o spolupráci v oblasti politické, kulturní, výukové, umělecké i sportovní a zdůraznili dynamiku vazeb mezi partnerskými městy a prohloubení česko-francouzských vztahů. Zároveň hovořili o ekonomickém přínosu spolupráce. Dále bylo připomenuto, že kromě bilaterální úrovně nelze opominout i další dimenzi vzájemných vztahů, a to společné členství v Evropské unii. Starostové si často stěžovali na složitost předpisů a existenci četných administrativních překážek při získávání dotací Evropské unie a tíživou finanční situaci,které musí čelit, pokud chtějí, aby partnerství fungovalo efektivně. Během diskuze účastníci podpořili myšlenku organizátorů vytvořit vlastní diskuzní fórum, které by umožnilo výměnu zkušeností v oblasti decentralizované spolupráce a dotací EU přímo mezi starosty, a pomohlo tak k dalšímu rozvoji bilaterální spolupráce.V současné době české velvyslanectví v Paříži eviduje 66 francouzských obcí a měst, která navázala partnerství se svými českými protějšky. Dále existuje šest velmi aktivně se rozvíjejících dohod o institucionalizované spolupráci mezi francouzskými a českými kraji: Středočeský kraj a Burgundsko, Moravskoslezský kraj a Lotrinsko, Pardubický kraj a Centre, Kraj Vysočina a Champagne-Ardenne, Plzeňský kraj a Franche–Comté, Jihomoravský kraj a departement Gers.
                   Vybráno z tiskové zprávy Velvyslanectví ČR v Paříži