Představitelé obce na francouzském velvyslanectví

Starosta obce ing. Jaroslav Kreml a místostarostka Mgr. Jana Ambrožová přijali 14. července 2012 pozvání Francouzského velvyslanectví v Praze na slavnostního setkání při příležitosti státního svátku Francouzské republiky. Projev ke státnímu svátku.