Drahá paní Johanová, vážená zarmoucená rodino!

Hluboce nás zasáhla zpráva o úmrtí našeho přítele pana Zdeňka Johana, čestného občana naší obce.

Ve vzpomínkách se vracíme k příjemným chvílím, které jsme společně prožili.    

Pan Zdeněk Johan byl pro nás příkladem vědce s pevnými morálními zásadami a ryzím evropanstvím. Přesto, že byl geologem světového formátu, zůstal skromným, přátelským a společenským člověkem se smyslem pro humor a empatií.

Partnerství obcí Isdes a Lužice, o které se velmi zasloužil, má velký význam pro vzájemné poznávání kultur, porozumění, překonávání bariér i předsudků mezi národy a velmi obohatilo společenský život našich obcí. Pouta přátelství, která se vytvořila mezi našimi občany, jsou tou největší devizou do budoucnosti.

Pana Zdeňka Johana jsme obdivovali pro jeho moudrost, znalosti, vitalitu, smysl pro humor, kterými byl obdařen.  S velkým zájmem jsme vždy poslouchali jeho životní názory, příběhy a vzpomínky.

Víme, že měl Lužice moc rád a my jsme měli rádi jeho.  Děkujeme mu za vše, co pro naši obec a rozvoj přátelských vztahů mezi občany Isdes a Lužice vykonal. 

Velmi jsme si přáli, abychom v létě společně oslavili 10. výročí partnerství našich obcí v Isdes.  Toto přání se nám bohužel již nesplní, ale na pana Zdeňka Johana budeme vždy s úctou vzpomínat a pečovat dál o jeho odkaz při rozvoji partnerství našich obcí.

 

Jménem Zastupitelstva obce Lužice a Klubu česko- francouzského partnerství

Ing. Jaroslav Kreml
starosta

Mgr. Jana Ambrožová
místostarostka

Mgr. Jana Líčeníková
předsedkyně Klubu česko- francouzského partnerství