ZNOVUOTEVŘENÍ KOSTELA NOTRE-DAME V ISDES

 Znovuotevření a vysvěcení kostela v Isdes se konalo 28. května 2011 za přítomnosti duchovenstva vedeného orleánským biskupem Mgr. Blaquartem. Dále byli přítomni senátoři, poslanci a představitelé departementu Loiret. Šest představitelů Lužic, včetně starosty, místostarostky a pana faráře, se zúčastnilo této slavnosti. Kromě kostela byly také posvěceny dva zvony, které byly odlity z kovu předcházejících zvonů posvěcených v roce 1869, jejichž stav byl kritický.

Rozhodnutí renovovat kostel bylo přijato obecní radou v roce 2003. Bylo motivováno celkovým špatným stavem objektu a jeho historickou hodnotou. Téměř současně bylo založeno «Sdružení přátel dědictví Isdes», které začalo sbírat finanční prostředky na obnovu kostela. Jeho činnost se setkala s velkým úspěchem a podstatně přispěla k financování projektu.

Historické studie ukázaly, aniž bylo možné rozhodnout o datu konstrukce kostela, že jde o jeden z nejstarších kostelů na jih od Loiry, který navíc neprošel celkovou rekonstrukcí v pozdějších dobách. Jeho románský styl je dobře zachován. Renovační práce prokázaly, že stavební materiál pochází převážně z nejbližšího okolí (slepence vyskytující se ve starých terasách Loiry a sbírané na polích), ale i z větších vzdáleností (okolí Tours a údolí řeky Cher). Vápence a opuka byly použity pro hlavní strukturu budovy. Výzkum prokázal, že zdivo kostela obsahuje římskou střešní krytinu. Je tedy zřejmé, že kostel byl postaven na místě, kde stály římské stavby, které mu předcházely. Konstrukce kostela je situována mezi 9. a 10. stoletím. Já sám si myslím, že kostel je z 9. století. Důvody jsou následující: Isdes je na římské cestě z Bourges do Paříže (Lutèce). V dnešní době je Isdes křižovatkou pěti silnic a čtyři z nich jsou v ose kostela. Znamená to, že v té době byl kostel orientačním bodem římských cest. Z historických záznamů víme, že kostel byl vykoupen v roce 1018 benediktínskými mnichy kláštera Saint-Benoît-sur-Loire od orleánského biskupa Oldorica. Ovšem, je pravděpodobné, že mniši znovu koupili kostel, poněvadž byli jeho stavitelé a původní majitelé. Existence římské komunikace jim dovolovala překročit Loiru a uchýlit se na druhou stranu řeky do Sologne před invazemi Normanů. Někteří historici se domnívají, že kostel, který byl v té době zasvěcen sv. Markovi, existoval v době první invaze Normanů v roce 900. I přes diskuze historiků jde nesporně o jeden z nejstarších kostelů v této části Francie.

Renovační práce objevily pět vrstev fresek z 11. až 15. století. I když jde o fragmenty, jedná se, podle restaurátora, který na nich pracoval, o mimořádný objev v této části Francie.

 Celkové náklady renovace, která trvala rok a půl, jsou 377.000 euro, tzn. okolo 9 milionů korun. Rozpočet byl především financován krajem, státem, «Sdružením přátel kulturního dědictví Isdes» a «Fondation du patrimoine». Nezbývá nám než čekat několik dní, až zvony našeho kostela budou znovu denně znít a dodávat duševní a morální sílu našim občanům.

                                                                                                                                            Z. Johan