Návštěva z velvyslanectví

pátek 4. listopadu 2011

První rada francouzského velvyslanectví Nicolas de Lacoste se svoji manželkou navštívil v pátek 4. 11. 2011 odpoledne Lužice. Byl přivítán představiteli obce Lužice, ředitel školy vzácnou návštěvu provedl školou a členové klubu seznámili při besedě pana prvního radu s historií a činností Klubu česko - francouzského partnerství. Při své návštěvě zavítal také mezi účastníky kurzu francouzštiny, kde právě probíhala výuka pod vedením Terezy Ištvánkové.

 

Za krásné přijetí nám pan první rada napsal:

 

                                                                                                                

                                                                                                       Lužice, 4. listopadu 2011

Drazí přátelé,

 děkuji Vám za vřelé přijetí. Jsem velice dojat Vaší snahou o rozvoj česko-francouzské spolupráce, a to i v každodenním životě. Také velice obdivuji všechny Vaše nápady, iniciativu, štědrost a kreativitu. Tato návštěva byla prvním a jistě ne posledním kontaktem. Čekáme Vás na francouzském velvyslanectví v Praze na Malé Straně.

Na brzkou viděnou!

                                                                    Nicolas de Lacoste

                                                                    První rada, Praha

Přeložila Tereza Ištvánková

 

 

Fotografie z návštěvy.

 

 Návštěva z Francouzského velvyslanectví v Praze
První rada Francouzského velvyslanectví pan Nicolas de Lacoste s manželkou zavítali při své návštěvě regionu Slovácka také k nám do Lužic, aby poznali obec a její obyvatele, kteří uzavřeli partnerství s francouzskou obcí. Přijetí pana prvního rady probíhalo v základní škole, kde byl nejdříve přivítán starostou obce Ing. Jaroslavem Kremlem a ředitelem základní školy Mgr. Miroslavem Hunčou. Předseda Klubu česko-francouzského partnerství Karel Dostál představil přítomné členy, Kamila Šošovičková zazpívala a rozehrála svůj cimbál a koláčky provoněnou školou (právě zde pekla koláčky koláčková četa) jsme se s vzácnou návštěvou přesunuli do jazykové učebny, kde právě probíhala jedna z prvních lekcí kurzu francouzštiny vedená Terezou Ištvánkovou. První nesmělá slovíčka frekventantek kurzu ocenil pan první rada pochvalou a povzbuzením.
Čas určený pro návštěvu byl sice velmi krátký, ale členka výboru klubu Mgr. Jana Líčeníková stačila zdařilou prezentací představit při besedě vznik a bohatou činnost v oblasti partnerství obcí Isdes a Lužice. Nezapomněli jsme zmínit ani historické vazby našich občanů s Francií - lužické skláře a odbojáře, kteří se podíleli na osvobozování Francie za druhé světové války.
 Beseda probíhala ve velmi příjemné přátelské atmosféře a rozloučit se bylo těžké, protože bylo mnoho témat, o kterých bychom společně rádi hovořili. Domluvili jsme se, že toto naše první setkání bude začátkem naší další spolupráce s Klubem česko-francouzského partnerství i obcí Lužice. První pracovní schůzka o spolupráci se uskuteční již v prosinci 2011 na Francouzském velvyslanectví v Praze.
                                                                                                                                                    Jana Ambrožová

 

Velmi si vážíme upřímného zájmu pana prvního rady a ocenění naší práce, které je pro nás velkou motivací do budoucna.
Těší nás i nabídka pomoci a spolupráce.
                                                                                                                                                                             Klub česko-francouzského partnerství