Na české ambasádě v Paříži

V rámci zájezdu občanů Lužic v partnerské obci Isdes se uskutečnilo setkání na českém velvyslanectví v Paříži. Při prohlídce prostor zazpívali lužičtí Mužáci.

Na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Paříži o nás napsali: Přijetí zástupců obce Lužice :

 

Dne 17. července 2012 se na Velvyslanectví ČR v Paříži uskutečnilo setkání delegace obce Lužice v čele s Janou Líčeníkovou, členkou rady obce Lužice, se zástupcem paní velvyslankyně, Janem Czerným.

Setkání proběhlo ku příležitosti přátelské návštěvy zástupců obce Lužice ve francouzské obci Isdes z departementu Loret. Základem tohoto partnerství byla iniciativa Zdeňka Johana, tehdejšího starosty obce Isdes. Pan Johan byl po dlouhou dobu prvním českým starostou ve Francii. Z jeho přátelství s rodinou Peckových z Lužic se nakonec vyvinulo uzavření partnerské smlouvy mezi oběma obcemi v roce 2005. Ty od té doby pravidelně pořádají společné kulturní a společenské akce, výměny pro děti a mládež a v obci Isdes je vyučován český jazyk.