Čestné občanství

Zastupitelstvo obce Lužice na svém zasedání 26. února 2009 rozhodlo udělit manželům Johanovým čestné občanství obce Lužice za mimořádné zásluhy o vznik a rozvoj partnerství mezi obcemi Isdes a Lužice, prezentaci naší obce i ČR v zahraničí.

 

Čestné občanství obce Lužice Zdeňku Johanovi DRSc. a RNDr. Věře Johanové

 

Slavnostní předání čestného občanství obce Lužice manželům Johanovým se uskutečnilo v červenci 2010.

Manželé Johanovi stáli u zrodu partnerství obcí Isdes a Lužice. Svou obětavostí, činorodostí a entuziasmem docílili toho, že oficiální prohlášení formulovaná ve smlouvě mezi obcemi v roce 2005 přerostla v srdečné přátelské vztahy mezi občany obou partnerských obcí.

Manželé Johanovi mají mimořádnou zásluhu o vznik a rozvoj partnerství obcí Isdes a Lužice. V roce 2005, kdy RNDr. Zdeněk Johan působil ve funkci starosty obce Isdes, inicioval uzavření partnerské smlouvy mezi obcemi ve francouzské obci Isdes. Paní RNDr. Věra Johanová aktivně organizuje v rámci partnerství kulturní a společenské akce, vyučuje český jazyk a provádí překladatelskou činnost. Je velkou propagátorkou obce Lužice a České republiky ve Francii.

Svou nesmírnou obětavostí a aktivitou se manželé Johanovi zasloužili a stále pečují o rozvoj přátelských vztahů mezi občany obou obcí, zejména dětí a mládeže, které mají touto cestou možnost poznávat život v jiných zemích, zapojovat se do evropského soužití národů a rozvíjet znalost cizích jazyků. Mají mimořádný přínos v oblasti popularizace naší kultury, umění, jazyka a lidových tradic v zahraničí.

Manželé Johanovi odešli do emigrace ve Francii po roce 1968 z politických důvodů. RNDr. Zdeněk

Johan, DrSc., se stal světově uznávanou osobností v oblasti geologie, mineralogie a ředitelem Geologického ústavu v Paříži. Za svoji vědeckou činnost byl oceněn mnoha vyznamenáními a cenami v různých zemích světa. Jeho jménem byly pojmenovány nové nerosty, např. johanit.

Paní Věra Johanová pracovala také jako vědecká pracovnice v Geologickém ústavu v Paříži. Po roce 1989 se manželé mohou opět vracet do České republiky. A to nejen za rodinou a přáteli. Prof. Zdeněk Johan se stále věnuje vědecké činnosti a dojíždí učit na Karlovu univerzitu. Jsou osobnostmi, které jsou svým umem, životními postoji, vlastenectvím i evropanstvím příkladem pro ostatní.