Isdes - Lužice

Obec Isdes leží ve Francii.

Základní geografické údaje:                                                                                                 

  • Oficiální název: Francouzská republika
  • Rozloha: 551 602 km2
  • Počet obyvatel: 58 mil. obyvatel (107 ob./km2)
  • Hlavní město: Paříž
  • Další velká města: Marseille, Lyon, Bordeaux
  • Státní zřízení: republika
  • Administrativní členění: 26 administra­tivních regionů, z toho 4 zámořské (Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana, – Réunion); 100 departementů
  • Úřední jazyk: francouzština
  • Měna: 1 euro € = 100 centů

 

Partnerská obec ISDES                                 www.isdes.fr

Obce Isdes je od Lužic vzdálena 1450 km.

 Žije zde kolem 600 obyvatel. Její katastrální území má rozlohu 4 400 hektarů.

 Nachází se v oblasti, zvané „la Sologne“, jejíž rozloha je okolo 15 000 km2.

Je pokryta lesy, rybníky a zemědělskými usedlostmi.

Hlavní ekonomické aktivity jsou lesní hospodářství, honitba, rybolov a turistika.

 Dominantou obce je románský kostel z 9. století n.l.   a budova radnice.

Oblastí protéká řeka Loire, v jejímž okolí se nachází mnoho nádherných zámků

 

 

 LOGAObec Lužice
leží v úrodné krajině jižní Moravy, obklopena višňovými, broskvovými a jabloňovými sady a úrodnými vinicemi, 4 km jihozápadně od města Hodonína. Katastrální území obce má rozlohu 752 ha, 543 ha zabírá zemědělská půda.
 

 

K podzemnímu bohatství patří naleziště ropy, zemního plynu a lignitu. Název obce se odvozuje od četných vodních ploch, které se zde v dávných dobách rozlévaly (louže, luže).
Dominantou obce je kostel. Byl dostavěn v roce 1874 (před tím byla obec přifařena do Mikulčic) a je zasvěcen velkomoravským věrozvěstům Cyrilu a Metoději. Nejstarší doložená písemná zmínka o obci je z roku 1250, více v části 
Historie obce.
 

Pohled na Lužice od báně kostela

Obec Lužice spadá do "Podluží" - jednoho z nejmalebnějších národopisných regionů Slovácka, kraje rozkládajícího se podél řeky Moravy od Zlína až k Břeclavi. Právě Podluží, nejjižnější ze slováckých regionů, ležící mezi Hodonínem, Břeclaví a Mikulovem, je znám svou věrností tradicím, přijatých od předků a neustále rozvíjených. Zpěv, tanec a pestré kroje mají stále dost místa v životě mnoha zdejších lidí tohoto regionu.

 
zdroj: www.luziceuhodonina.cz